Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług programistycznych związanych z uruchomieniem środowiska testowego systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Szczegóły unieważnienia w załączniku (patrz załącznik 03). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-04-09
Data udostępnienia: 2015-04-09Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług programistycznych związanych z uruchomieniem środowiska testowego systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji 

Znak sprawy: IBE/6/M/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 26 marca 2015 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-03-17
Data udostępnienia: 2015-03-17
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje