Realizacja części terenowej badań K3 oraz K5-część badawcza, organizacja tymczasowego call center, znak sprawy: IBE/11/DM/2015

Szanowni Państwo, poniżej zamieszczamy informację o wyniku postępowania


 

Szanowni Państwo,

Poniżej odpowiedzi na pytania - seria 2.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 31.03.2015
Data udostępnienia: 31.03.2015


 

Szanowni Państwo,

Poniżej pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego wraz z informacją o zmianach w SIWZ (w tym zakresie terminu składania i otwarcia ofert) oraz w załącznikach do SIWZ.

W wyniku udzielonych odpowiedzi poniżej zamieszczamy Opis przedmiotu zamówienia (OPZ) po zmianach wraz z załącznikiem nr 3 do OPZ - szczegółowe informacje nt. badania K3 oraz załącznikiem nr 4 do OPZ - szczegółowe informacje nt. badania K5.

Poniżej ogłoszenie o zmianie w zakresie terminu składania ofert opublikowane w BZP.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 26.03.2015
Data udostępnienia: 26.03.2015


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Realizację części terenowej badań K3 oraz K5- część badawcza, organizacja tymczasowego call center, znak sprawy: IBE/11/DM/2015.

Poniżej publikujemy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 19.03.2015
Data udostępnienia: 19.03.2015

Dodatkowe informacje