Przygotowanie do druku, druk, dostawa i dystrybucja publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zapis elektroniczny i produkcja płyt publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych - drugi przetarg, znak sprawy: IBE/12/D/2015

Szanowni Państwo,

Poniżej informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 10.04.2015
Data udostępnienia: 10.04.2015


 

Szanowni Państwo,
Zamawiający - Instytut Badań Edukacyjnych informuje, iż ogłosił postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Przygotowanie do druku, druk, dostawę i dystrybucję publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych oraz zapis elektroniczny i produkcję płyt publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych - drugi przetarg, znak sprawy: IBE/12/D/2015.

Poniżej publikujemy ogłoszenie o zamówieniu oraz SIWZ wraz z załącznikami w wersji skompresowanej.

Informację wytworzył: Tomasz Leszkowicz
Informację udostępnił: Tomasz Leszkowicz
Data wytworzenia: 23.03.2015
Data udostępnienia: 23.03.2015

Dodatkowe informacje