Ogólnopolskie badania szkół ponadgimnazjalnych: przeprowadzenie testów z nauk przyrodniczych oraz opinie nauczycieli na temat zadań zamieszczonych w testach

Wybór najkorzystniejszej oferty

 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołębiowska
Data wytworzenia: 15.10.2010
Data udostępnienia: 15.10.2010
Data modyfikacji: 11.03.2012
 

 

Warszawa 28 września 2010r.

Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa. NIP: 525-000-86-95; REGON: 000178235; Szanowni Państwo, W związku z uczestnictwem Państwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego informuję na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp iż Zamawiający zmodyfikował specyfikację istotnych warunków zamówienia i jej załącznik w postaci wzoru umowy. Aktualna SIWZ w załączeniu. Termin składania i otwarcia ofert określony w SIWZ na 29.09.2010r. otrzymuje brzmienie 4.10.2010r.

 1. Ogłoszenie o zmianie zamówienia
 2. SIWZ
 3. Załącznik nr 3 do SIWZ
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ
 5. modyfikacja z dnia 27 09 2010r
 6. odpowiedź na zapytania z dnia 24 09 2010r
 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołębiowska
Data wytworzenia: 28.09.2010
Data udostępnienia: 28.09.2010
Data modyfikacji: 11.03.2012
 

 

Warszawa 22 września 2010r.

Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa. NIP: 525-000-86-95; REGON: 000178235; Szanowni Państwo, W związku z uczestnictwem Państwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego informuję na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp iż Zamawiający zmodyfikował specyfikację istotnych warunków zamówienia i jej załącznik w postaci wzoru umowy. Aktualna SIWZ w załączeniu. Termin składania i otwarcia ofert określony w SIWZ na 27.09.2010r. otrzymuje brzmienie 29.09.2010r.

 1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 2. SIWZ po modyfikacji z 22.09.2010
 3. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy po modyfikacji z 22.09.2010
 4. Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z 22.09.2010

 

 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołębiowska
Data wytworzenia: 22.09.2010
Data udostępnienia: 22.09.2010
Data modyfikacji: 11.03.2012
 

 

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg na:

Ogólnopolskie badania szkół ponadgimnazjalnych: przeprowadzenie testów z nauk przyrodniczych oraz opinie nauczycieli na temat zadań zamieszczonych w testach

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. SIWZ po modyfikacji z 22.09.2010
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz podobnych zamówień
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy
 7. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy po modyfikacji z 22.09.2010
 8. Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferty
 9. Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 10. Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia po modyfikacji z 22.09.2010
 11. Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz osób

 

 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołębiowska
Data wytworzenia: 15.10.2010
Data udostępnienia: 15.10.2010
Data modyfikacji: 11.03.2012
 

Dodatkowe informacje