Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług programistycznych związanych z uruchomieniem środowiska testowego systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji - II postępowanie

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 5.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2015-07-01
Data udostępnienia: 2015-07-01
Data modyfikacji Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Wydłużenie terminu składania ofert

Zamawiający, w związku z awarią serwera strony internetowej, Zamawiający zdecydował o przesunięciu terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu.
 
Nowy termin składania ofert to 13 maja 2015 roku do godz. 15:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 15:30.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-05-11 

 

Data udostępnienia: 2015-05-11
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania.  Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4). Jednocześnie, w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonał drobnych zmiany w Opisie Przedmiotu Zamówienia stanowiącego załącznik do SIWZ.
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-05-06 
Data udostępnienia: 2015-05-06

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-04-30

 

Data udostępnienia: 2015-04-30

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
W związku z koniecznością unieważnienia poprzedniego postępowania w tym zakresie, Instytut Badań Edukacyjnych ponownie ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Świadczenie na rzecz Zamawiającego usług programistycznych związanych z uruchomieniem środowiska testowego systemu informatycznego Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji  - II postępowanie

Znak sprawy: IBE/16/M/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 11 maja 2015 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-04-23
Data udostępnienia: 2015-04-23
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje