Wdrożenie oraz ocena praktycznego funkcjonowania narzędzi do diagnozy specyficznych zaburzeń czytania i pisania oraz specyficznych zaburzeń językowych, opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych


Szanowni Państwo,

poniżej zamieszczamy informację o wyniku postępowania

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 6 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 15). 

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 23-06-2015
Data udostępnienia: 23-06-2015

Data modyfikacji: 


 

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5. Modyfikacja SIWZ. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 11). W związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikacji ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ - Opis Przedmiotu Zamówienia (patrz załącznik 12) załącznik nr 1 do OPZ (patrz załącznik nr 13) oraz Formularz ofertowy zawierający prawidłowe ilości zamawianych pozycji. (patrz załącznik nr 14)

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 22-06-2015
Data udostępnienia: 22-06-2015
Data modyfikacji:

  Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w związku z dużą liczbą pytań od Wykonawców oraz koniecznością  weryfikacji spójności zapisów OPZ i Formularza ofertowego dokonuje niniejszym modyfikacji terminu składania ofert.
Nowy termin składania ofert to 30.06.2015 godz. 12.00.Otwarcie ofert zostanie dokonane w tym samym dniu o godz. 12.30
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 18-06-2015
Data udostępnienia: 18-06-2015

 


 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Sprostowanie 

Opublikowany w dniu 15 bm zmodyfikowany formularz ofertowy zawiera oczywiste omyłki, w szczególności pozostawiono odniesienia do pkt. 7 OPZ  który został usunięty w trybie modyfikacji dokonanej w dniu 29 maja 2015,  powielono również w kolumnie B, wartości z kolumny A. W celu ułatwienia przygotowania oferty zamieszczamy formularz ofertowy w którym usunięto zauważone pomyłki.(patrz załącznik nr 10).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 18-06-2015

 

 

Data udostępnienia: 18-06-2015

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 8). Dodatkowo dla ułatwienia przygotowania oferty Zamawiający publikuje zmodyfikowany formularz ofertowy (patrz załącznik nr 9).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 15-06-2015

 

Data udostępnienia: 15-06-2015

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 7). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 10-06-2015
Data udostępnienia: 10-06-2015

 Data modyfikacji: 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 03-06-2015
Data udostępnienia: 03-06-2015

Data modyfikacji:


 

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4). W związku z udzielonymi odpowiedziami modyfikacji ulega treść załącznika nr 6 do SIWZ (patrz załącznik 5). 

Modyfikacji ulega również termin składania ofert. Nowy termin to 22.06.2015 godz. 12.00.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 29-05-2015
Data udostępnienia: 29-05-2015
Data modyfikacji:


 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do poniższego ogłoszenia, które zostało opublikowane w dniu dzisiejszym w Suplemencie Elektronicznym D.U. UE (TED) (patrz załącznik nr 2), w załączeniu publikujemy spakowaną treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (załącznik nr 3).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 13-05-2015
Data udostępnienia: 13-05-2015
Data modyfikacji:


 Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu ograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

 Wdrożenie oraz ocena praktycznego funkcjonowania narzędzi do diagnozy specyficznych zaburzeń czytania i pisania oraz specyficznych zaburzeń językowych, opracowanych przez Instytut Badań Edukacyjnych

Znak sprawy: IBE/13/D/2015

 Termin składania ofert  upływa w dniu 18 czerwca 2015 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy  treść ogłoszenia przesłanego do Suplementu Dz.U. U.E..

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:08.05.2015

Data udostępnienia:08.05.2015

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje