Analiza porównawcza podstaw programowych obowiązujących w roku szkolnym 2010-2011 w wybranych krajach europejskich z polską podstawą programową obowiązującą na poziomie gimnazjum

 

Wybór najkorzystniejszej oferty

 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołębiowska
Data wytworzenia: 15.10.2010
Data udostępnienia: 15.10.2010
Data modyfikacji: 11.03.2012
 

 

Warszawa 29 września 2010r.

Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa. NIP: 525-000-86-95; REGON: 000178235; PN- „Analiza porównawcza podstaw programowych obowiązujących w roku szkolnym 2010-2011 w wybranych krajach europejskich z polską podstawą programową obowiązującą na poziomie gimnazjum” Szanowni Państwo, W związku z uczestnictwem Państwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego informuję na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp iż Zamawiający zmodyfikował specyfikację istotnych warunków zamówienia w taki sposób, że: termin składania i otwarcia ofert określony w SIWZ na 30.09.2010r. otrzymuje brzmienie 04.10.2010r, godzina otwarcia ofert otrzymuje brzmienie: 15:15; godzina składania ofert otrzymuje brzmienie 15:00. Aktualna SIWZ w załączeniu.

 1. SIWZ
 2. modyfikacje SIWZ
 3. Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 4. odpowiedź na zapytania z dnia 28.09.2010r
 5. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołębiowska
Data wytworzenia: 29.09.2010
Data udostępnienia: 29.09.2010
Data modyfikacji: 11.03.2012
 

 

Warszawa 17 września 2010r.

Instytut Badań Edukacyjnych, ul. Górczewska 8, 01-180 Warszawa. NIP: 525-000-86-95; REGON: 000178235; PN- „Analiza porównawcza podstaw programowych obowiązujących w roku szkolnym 2010-2011 w wybranych krajach europejskich z polską podstawą programową obowiązującą na poziomie gimnazjum” Szanowni Państwo, W związku z uczestnictwem Państwa w postępowaniu w sprawie udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29. 01. 2004r. prawo zamówień publicznych /Dz.U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm./ zwanej dalej ustawą Pzp w trybie przetargu nieograniczonego informuję na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp iż Zamawiający zmodyfikował specyfikację istotnych warunków zamówienia w taki sposób, że: termin składania i otwarcia ofert określony w SIWZ na 24.09.2010r. otrzymuje brzmienie 30.09.2010r. Aktualna SIWZ w załączeniu.

 1. SIWZ
 2. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

 

 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołębiowska
Data wytworzenia: 17.09.2010
Data udostępnienia: 17.09.2010
Data modyfikacji: 11.03.2012
 

 

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza przetarg na:

analizę porównawczą podstaw programowych obowiązujących w roku szkolnym 2010-2011 w wybranych krajach europejskich z polską podstawą programową obowiązującą na poziomie gimnazjum

 1. Ogłoszenie o zamówieniu
 2. SIWZ
 3. SIWZ (po modyfikacji z dnia 17.09.2010)
 4. Załącznik nr 1 do SIWZ – Oświadczenie
 5. Załącznik nr 2 do SIWZ – Wykaz podobnych zamówień
 6. Załącznik nr 3 do SIWZ – Wzór umowy
 7. Załącznik nr 4 do SIWZ – Formularz oferty
 8. Załącznik nr 5 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
 
Informację wytworzył: Małgorzata Gołębiowska
Informację udostępnił: Małgorzata Gołębiowska
Informacje zmodyfikował: Małgorzata Gołębiowska
Data wytworzenia: 15.10.2010
Data udostępnienia: 15.10.2010
Data modyfikacji: 11.03.2012
 

Dodatkowe informacje