Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego Instytutu Badań Edukacyjnych

 

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż Zamawiający Instytut Badań Edukacyjnych wszczął postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania o cenę na Świadczenie usług w zakresie bieżącego sprzątania pomieszczeń i terenu zewnętrznego Instytutu Badań Edukacyjnych, znak sprawy IBE/21/DM/2015 poprzez wysłanie zaproszeń do składania ofert skierowanych do wytypowanych uprzednio podmiotów.

Informację wytworzył:Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 03.06.2015
Data udostępnienia: 03.06.2015

Dodatkowe informacje