Dostawa sprzętu komputerowego i elementów infrastrukturalnych dla środowiska testowego systemu informatycznego ZRK w IBE

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Zawiadomienie o wynikach postępowania

Na podstawie z art. 92 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych Zamawiający niniejszym publikuje zawiadomienie o wynikach postępowania, unieważnieniu dla części 1 i 5 oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty  w części 2-4. Szczegóły decyzji Zamawiającego - patrz załącznik nr 5.
 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informację zmodyfikował:
Data wytworzenia: 2015-11-04
Data udostępnienia:  2015-11-04
Data modyfikacjiWykonawcy biorący udział w postępowaniu


Wyjaśnienie. Korekta

Zamawiający, niniejszym koryguje oczywiste błędy dotyczące wartości procentowych znajdujących się w tabeli w pkt. 13.1 SIWZ. W kolumnie "Liczba punktów" wartości procentowe winny wynosić odpowiednio  90% i 10% .
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 27-10-2015

 

Data udostępnienia: 27-10-2015

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 5). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 26-10-2015
Data udostępnienia: 26-10-2015
 
Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 23-10-2015
Data udostępnienia: 23-10-2015


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia: 23-10-2015

 

Data udostępnienia: 23-10-2015


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 207 000 euro na:

Dostawa sprzętu komputerowego i elementów infrastrukturalnych dla środowiska testowego systemu informatycznego ZRK w IBE 

Znak sprawy: IBE/28/M/2015

Termin składania ofert upływa w dniu 28 października 2015 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:20.10.2015

Data udostępnienia:20.10.2015

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje