Organizacja podróży krajowych i zagranicznych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza zamiar udzielenia zamówienia uzupełniającego  w trybie z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt. 6 ustawy pzp, o  o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 207 000 euro pn:

Organizacja podróży krajowych i zagranicznych na potrzeby Instytutu Badań Edukacyjnych

Znak sprawy: IBE/30/2015

 Poniżej zamieszczamy Ogłoszenie wysłane do publikacji w Dzienniku Urzędowym UE.

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2015-12-30
Data udostępnienia: 2015-12-30
Data modyfikacji:
Załączniki:
Pobierz plik (ENOTICES_InsBadEdu-2015-174409-F15-PL.pdf)ENOTICES_InsBadEdu-2015-174409-F15-PL[2015-12-30]131 Kb

Dodatkowe informacje