Opracowanie graficzne, techniczne, multimedialne i językowe publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, ich druk, dostawa i dystrybucja oraz zapis elektroniczny i produkcja płyt archiwalnych.

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2016-08-29

 

Data udostępnienia: 2016-08-29

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy,niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 4).  Dodatkowo publikujemy wnioskowane przez Wykonawców materiały źródłowe (załącznik 5 i 6)
 
 
Informację wytworzył: Emilia Danowska Floryczyk
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:02-08-2016
Data udostępnienia: 02-08-2016

 


 

Szanowni Państwo,

W dniu dzisiejszym pod nr 2016/S 133-240470 w bazie TED zostało opublikowane ogłoszenie (patrz załącznik nr 2).

Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej. (patrz załącznik nr 3).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2016-07-13
Data udostępnienia:2016-07-13
Data modyfikacji:

 

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

 

Opracowanie graficzne, techniczne, multimedialne i językowe publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych, ich druk, dostawa i dystrybucja oraz zapis elektroniczny i produkcja płyt archiwalnych. Znak sprawy IBE/1/2016


Termin składania ofert upływa w dniu 18 sierpnia 2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy z treść ogłoszenia przesłanego w dniu 08.07.2016 do publikacji w TED.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia:2016-07-11
Data udostępnienia:2016-07-11
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje