Działania seminaryjne dla ZSK - Trenerzy. Znak sprawy: IBE/2/2016

  • Drukuj

 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Unieważnienie postępowania

Zgodnie z wymogami art. 93 ust. 3 ppkt 2) ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759) Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający zawiadamia o unieważnieniu na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 7 w zw. z art. 146 ust. 6 w zw. z 86 ust. 1 ustawy niniejszego w/w postępowania przetargowego.

Treść decyzji o unieważnienie patrz załącznik nr 9. 

Zamawiający zawiadamia, że w najbliższych dniach zamierza ponowić procedurę mającą na celu udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:17-08-2016

 

Data udostępnienia: 17-08-2016

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w związku z koniecznością ustalenia z Ministerstwem Edukacji Narodowej szczegółów realizacji usług przez trenerów,   na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy dokonuje niniejszym zmiany terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to: 19 sierpnia 2016 r godz. 12.00. W załączeniu zmiana ogłoszenia wdrażająca przedmiotową zmianę (załącznik nr 8). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:12-08-2016

 

Data udostępnienia: 12-08-2016


Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w związku z koniecznością ustalenia z Ministerstwem Edukacji Narodowej szczegółów realizacji usług przez trenerów,   na podstawie art. 39 ust. 6 ustawy dokonuje niniejszym zmiany terminu składania ofert. Nowy termin składania ofert to: 16 sierpnia 2016 r godz. 12.00. W załączeniu zmiana ogłoszenia wdrażająca przedmiotową zmianę (załącznik nr 7). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:08-08-2016
Data udostępnienia: 08-08-2016

 

 


 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 6). 
 
 
Informację wytworzył: Emilia Danowska Florczyk
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:03-08-2016
Data udostępnienia: 03-08-2016

 

 

 Wykonawcy biorący udział w postępowaniu


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 
Jednocześnie na podstawie art. 39 ust. 4 ustawy, dokonał zmian w treści SIWZ  (załącznik nr 3) oraz ogłoszenia. (załącznik nr 4). W konsekwencji uległ zmianie termin składania ofert. Nowy termin składania ofert to: 10 sierpnia 2016 r godz. 12.00
 
 
Informację wytworzył: Emilia Danowska Florczyk
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował

 

Data wytworzenia:03-08-2016
Data udostępnienia: 03-08-2016

 

 
Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Działania seminaryjne dla ZSK - Trenerzy. Znak sprawy: IBE/2/2016

 

Termin składania ofert upływa w dniu 05.08.2016 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  ( w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:27.07.2016

Data udostępnienia:27.07.2016

Data modyfikacji:

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2016-07-27]175 Kb
Pobierz plik (SIWZ_trenerzy + Załączniki.zip)02. SIWZ_trenerzy + Załączniki[2016-07-27]1081 Kb
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.pdf)03.Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1[2016-08-03]1881 Kb
Pobierz plik (Zmiana Ogłoszenia.pdf)04. Zmiana Ogłoszenia[2016-08-03]137 Kb
Pobierz plik (zalacznik nr 5 do SIWZ - wzor formularza ofertowego.doc)05. Formularz Ofertowy[2016-08-032]64 Kb
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2.pdf)06. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2[2016-08-03]722 Kb
Pobierz plik (Zmiana Ogłoszenia 2.pdf)07. Zmiana Ogłoszenia 2[2016-08-08]116 Kb
Pobierz plik (Zmiana Ogłoszenia 3.pdf)08. Zmiana Ogłoszenia 3[2016-08-12]115 Kb
Pobierz plik (Unieważnienie zamówienia.pdf)09. Unieważnienie zamówienia[2016-08-17]534 Kb