Pokaż # 
Tytuł Data stworzenia
Przeprowadzenie dziewięciu wywiadów pogłębionych (IDI) wraz z ich opracowaniem. Dobre praktyki w nauczaniu historii. 28 sierpień 2013
Świadczenie usług telekomunikacyjnych w sieci telefonii komórkowej oraz Internetu mobilnego wraz z dostawą aparatów telefonicznych i modemów mobilnego internetu 13 sierpień 2013
Dostawę serwera, urządzenia wielofunkcyjnego oraz 79 licencji na oprogramowanie antywirusowe. 19 lipiec 2013
Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych pn. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno - zawodowego w kontekście zdolności tego systemu do wypełnienia przypisanych mu funkcji - III przetarg 08 lipiec 2013
Standaryzacja baterii narzędzi do diagnozy psychospołecznego funkcjonowania dziecka w wieku 1,5 – 5,5 l. (18-66 mieś.) - II przetarg 04 lipiec 2013
Badanie podłużne szkolnych uwarunkowań efektywności kształcenia dla języka angielskiego, etap VI 02 lipiec 2013
Przeprowadzenie badań ilościowych i jakościowych pn. Diagnoza stanu doradztwa edukacyjno - zawodowego w kontekście zdolności tego systemu do wypełnienia przypisanych mu funkcji - II przetarg. 14 czerwiec 2013
Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy Drukarnia G.C. Grzegorz Cielecki, ul. Sycowska 20, 02-266 Warszawa zamówienia z wolnej ręki 14 czerwiec 2013
Informacja o zamiarze udzielenia Wykonawcy Amat sp. z o.o., Ul. Ratuszowa 11, 03-450 Warszawa zamówienia z wolnej ręki 06 czerwiec 2013
Realizacja badania ścieżek edukacyjnych niepełnosprawnych dzieci, uczniów i absolwentów. 03 czerwiec 2013

Dodatkowe informacje