Działania seminaryjne dla ZSK - Trenerzy

 

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:02.03.2017 

Data udostępnienia:.02.03.2017Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 07). 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:03.02.2017

Data udostępnienia:03.02.2017

 Wykonawcy

Zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu


Zamawiający, w związku z wyjaśnieniami odnośnie zakresu tematycznego projektu scenariusza żądanego do wykonawców - Patrz załącznik 4- i 5, dokonał odpowiedniej korekty treści ogłosznia w BZP. Treść modyfikacji  - patrz załącznik 6.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:31-01-2017

 

Data udostępnienia: 31-01-2017

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4). W konsekwencji dokonanego sprostowania - zmodyfikowano załącznik nr 5  do SIWZ tj. Formularz Ofertowy (patrz załącznik 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:27-01-2017
Data udostępnienia: 27-01-2017


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:26-01-2017
Data udostępnienia: 26-01-2017

 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:
Działania seminaryjne dla ZSK - Trenerzy. Znak sprawy: IBE/01/2017
 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03.02.2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:25.01.2017

Data udostępnienia:25.01.2017

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje