Opracowanie, produkcja i dostawa zestawów seminaryjnych

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 13.03.2017 

 

Data udostępnienia:.13.03.2017Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
W opublikowanym w dniu dzisiejszym zestawieniu ofert, zamieniono ceny zproponowane przez oferentów nr 2 i nr 4. Skorygowana informacja stanowi załącznik nr 6.

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:15.02.2017

Data udostępnienia:15.02.2017Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 05). 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:15.02.2017

Data udostępnienia:15.02.2017Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).
Odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ w trybie ust. 4 cytowanego artykułu ustawy.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:08-02-2017

 

Data udostępnienia: 08-02-2017

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).
Odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ w trybie ust. 4 cytowanego artykułu ustawy.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:06-02-2017
Data udostępnienia: 06-02-2017


 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:
Opracowanie, produkcja i dostawa zestawów seminaryjnych
Znak sprawy: IBE/02/2017
 
 

Termin składania ofert upływa w dniu 14.02.2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:02.02.2017

Data udostępnienia:02.02.2017

Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje