Badanie uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w wybranych branżach – badania jakościowe i ilościowe

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 14).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 19.07.2017  

Data udostępnienia:.19.07.2017

 

 Wykonawcy

KOREKTA
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 11). 
 
 W pierwotnie opublikowanej wersji zestawienia (załącznik 11) błędnie oznaczono partnera konsorcjum w pozycji drugiej, ponadto wpisano niewłaściwą wartość kwoty jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. Prawidłowa kwota stanowi ubruttowienie wartości szacunkowej wskazanej w ogłoszeniu o zamówieniu. Skorygowane zestawienie stanowi załącznik nr 13.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia:12.06.2017
Data udostępnienia: 12.06.2017

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 6. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 10). 
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 02.06.2017
Data udostępnienia: 02.06.2017


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 9). 
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 01.06.2017
Data udostępnienia: 01.06.2017 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 7). Udzielone odpowiedzi - stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ  w trybie ust. 4 przywołanego artykułu. Zamawiający, w trybie ust. 6 przywołanego artykułu dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. 
 
Nowy termin składania ofert to 

12 czerwca 2017 godz. 12.00
 
 Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.05.2017
Data udostępnienia: 26.05.2017

 


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6). 
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.05.2017
Data udostępnienia: 26.05.2017 


Wykonawcy

Wyjaśnienie treści - modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na wątpliwości zgłaszane przez Wykonawców przedstawia wiążącą Wykonawców interpretację zapisów siwz. (patrz załącznik 5). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.05.2017

 

Data udostępnienia: 19.05.2017

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). Udzielone odpowiedzi - stanowią jedenocześnie modyfikację SIWZ  w trybie ust. 4 przywołanego artykułu (zmiany w zakresie warunków udziału). 
Jednocześnie Zamawiający publikuje nowę wersję projektu umowy (zmiany ograniczają się do Paragrafu 3) (patrz załącznik nr 4).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 16.05.2017
Data udostępnienia: 16.05.2017


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

 Badanie uwarunkowań funkcjonowania kompetencji i kwalifikacji w wybranych branżach – badania jakościowe i ilościowe

 

  Znak sprawy: IBE/5/2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu 5 czerwca 2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED , (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2017-04-26
Data udostępnienia:2017-04-26
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje