Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu mody w Polsce (SRK Moda).

 Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 08.09.2017  

Data udostępnienia:08.09.2017


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03).  

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 31.07.2017
Data udostępnienia: 31.07.2017

 

 


Wykonawcy

Sprostowanie zapisów SIWZ

Zamawiający, niniejszy koryguje zapisy dot. dnia otwarcia  zamieszczone w par. 10 ust. 6 oraz w par. 11 ust. 2 i 4  - zgodnie z poniżej opublikowaną informacją oraz zapisami Ogłoszenia o zamówieniu  -  prawidłowa data składania i otwarcia ofert to 31 lipca 2017, a nie 28 lipca jak podano w przytoczonych zapisach siwz. 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.07.2017 
Data udostępnienia: 19.07.2017

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu mody  w Polsce (SRK Moda).

   Znak sprawy: IBE/7/2017

 

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2017-06-28
Data udostępnienia:2017-06-28
Data modyfikacji:
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01.Ogłoszenie o zamówieniu[2017-06-28]1243 Kb
Pobierz plik (SIWZ + Zalaczniki - IBE_SRK Moda.zip)02. SIWZ + Zalaczniki - IBE_SRK Moda[2017-06-28]1094 Kb
Pobierz plik (Zestawienie otrzymanych ofert.pdf)03. Zestawienie otrzymanych ofert[2017-07-31]128 Kb
Pobierz plik (Zawiadmienie o wynikach postępowania.pdf)04. Zawiadomienie o wynikach postępowania[2017-09-08]259 Kb

Dodatkowe informacje