Opracowanie aplikacji z filmami w polskim języku migowym, odnoszącymi się do trzech poradników ZSK

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 28.08.2017  

Data udostępnienia:28.08.2017


 

 

 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 03).  

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 16.08.2017
Data udostępnienia: 16.08.2017


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Opracowanie aplikacji z filmami w polskim języku migowym, odnoszącymi się do trzech poradników ZSK


Znak sprawy: IBE/15/2017

 
      

Termin składania ofert upływa w dniu 16.08.2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2017-08-07
Data udostępnienia:2017-08-07
Data modyfikacji:
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2017-08-07]233 Kb
Pobierz plik (SIWZ_Aplikacje z jęz. migowym+Zalaczniki.zip)02.SIWZ_Aplikacje z jęz. migowym+Zalaczniki[2017-08-07]1001 Kb
Pobierz plik (Zestawienie ofert.pdf)03. Zestawienie ofert[2017-08-16]33 Kb
Pobierz plik (Zawiadmienie o wynikach postępowania.pdf)04. Zawiadmienie o wynikach postępowania[2017-08-28]166 Kb

Dodatkowe informacje