Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zarządzania zmianą na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości oraz instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 93 ust. 2 Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 13.09.2017  

 

Data udostępnienia:.13.09.2017

 Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 29.08.2017  
Data udostępnienia: 29.08.2017


 Wykonawcy

  
Korekta

Pomyłkowo załączono (jako załącznik nr 1) ogłoszenie w BZP odnoszące się do innego, prowadzonego równolegle zamówienia publicznego. Prawidłowe ogłoszenie dla przedmiotowego postępowania  stanowi załącznik nr 3.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 16.08.2017   

Data udostępnienia:16.08.2017

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Organizacja i przeprowadzenie warsztatów z zarządzania zmianą na potrzeby podmiotów zewnętrznego zapewniania jakości oraz instytucji certyfikujących w Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji


Znak sprawy: IBE/16/2017

 
       

Termin składania ofert upływa w dniu 04.09.2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2017-08-10
Data udostępnienia:2017-08-10
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje