Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie gry planszowej dla uczestników szkoleń i seminariów oraz internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK.

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 10).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 07.11.2017  

 

Data udostępnienia:07.11.2017

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 09).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.09.2017
Data udostępnienia: 27.09.2017

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 8). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 21.09.2017  
Data udostępnienia: 21.09.2017 

 


Wykonawcy

 

Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),  dokonuje  modyfikacji  Par. 10 ust. 3 SIWZ - przy czym pozostałe punkty zachowują dotychczasową numerację. 


W związku z dokonaną modyfikację Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 27.09.2017 do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.

 


W załączeniu publikujemy również korektę ogłoszenia w BZP (patrz załącznik nr 6). 

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 21.09.2017 
Data udostępnienia: 21.09.2017 

 


Wykonawcy

 

Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert

Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164),  dokonuje  modyfikacji  SIWZ polegającej

10 ust. 11 SIWZ. (patrz załącznik 5).


W związku z dokonaną modyfikację Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 22.09.2017 do godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.

 

W załączeniu publikujemy również korektę ogłoszenia w BZP (patrz załącznik nr 6). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 15.09.2017 
Data udostępnienia: 15.09.2017 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). W załączeniu publikujemy również korektę ogłoszenia w BZP (patrz załącznik nr 4).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 12.09.2017  
Data udostępnienia: 12.09.2017 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Przygotowanie koncepcji i wyprodukowanie gry planszowej dla uczestników szkoleń i seminariów oraz  internetowej wersji gry na potrzeby projektu ZSK. 

Znak sprawy: IBE/20/2017

 
         

Termin składania ofert upływa w dniu 18.09.2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2017-09-05
Data udostępnienia:2017-09-05
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje