Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora handlu w Polsce (SRKH).

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Sprostowanie SIWZ

 Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy pzp , niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 

Jednocześnie, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy pzp dokonuje  sprostowania daty składania ofert i daty otwarcia ofert w przedmiotowym postępowaniu. 

Zgodnie z zapisami Ogłoszenia o zamówieniu - termin składania ofert to 13.10.2017 rok godz. 12.00 zaś otwarcie będzie w tym samym dniu o godz. 12.30.

 Szczegóły sprostowania w załączniku nr 3.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.09.2017 

Data udostępnienia: 27.09.2017 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 209 000 euro na:

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora handlu  w Polsce (SRKH).

   Znak sprawy: IBE/19/2017


Termin składania ofert upływa w dniu 13 października 2017 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2017-09-12
Data udostępnienia:2017-09-12
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje