Opracowanie 12 wniosków o włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

  • Drukuj

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I i w części II.  Szczegóły decyzji zamawiającego w załącznikach (patrz załącznik 09 i 10).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 12.06.2018  

 

 

Data udostępnienia:12.06.2018  

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 8).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza   

 

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 07.05.2018
Data udostępnienia: 07.05.2018


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 7). 
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.04.2018 
Data udostępnienia: 27.04.2018  

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6). 
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 24.04.2018 

 

Data udostępnienia: 24.04.2018  


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
Publikujemy jednocześnie załącznik nr 1 i 2 do Opisu Przedmiotu Zamówienia. (załącznik nr 4 i 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.04.2018     
Data udostępnienia: 19.04.2018  

 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Opracowanie 12 wniosków o włączenie kwalifikacji nadawanych poza systemami oświaty i szkolnictwa wyższego do Zintegrowanego Rejestru Kwalifikacji.

 

(6 z obszaru rolnictwa + 6 z obszaru pożytku publicznego)

   Znak sprawy: IBE/15/2018

 

Termin składania ofert upływa w dniu 7 maja 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-04-04
Data udostępnienia:2018-04-04
Data modyfikacji: