Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-promocyjnych.

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert. Unieważnienie postępowania.

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 03).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 07.06.2018  

 

Data udostępnienia:07.06.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-promocyjnych. 

Znak sprawy: IBE/17/2018

 
               

Termin składania ofert upływa w dniu 05.06.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-05-25
Data udostępnienia:2018-05-25
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje