Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji (w podziale na 24 części) Znak sprawy: IBE/19/2018

Wykonawcy

 
 
Unieważnienie decyzji  Zamawiającego z dnia 18.10.2109 o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 20

Zawiadomienie o wynikach ponownej oceny złożonych ofert  i wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części 20

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:

Część 20 -  Edukacja, oświata i wychowanie .

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 46).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 11.01.2019
Data udostępnienia: 11.01.2019


Wykonawcy

 
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert w odniesieniu do poniżej wskazanej części

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:

Część 14 -  Administracja i zarządzanie Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 44).

Część 20 -  Edukacja, oświata i wychowanie  Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 45).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.10.2018
Data udostępnienia: 18.10.2018


Wykonawcy

 
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert w odniesieniu do poniżej wskazanej części

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:

Część 3 -  Sprzedaż i obsługa klienta Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 43).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 17.10.2018
Data udostępnienia: 17.10.2018


Wykonawcy

 
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert w odniesieniu do poniżej wskazanej części

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:

Część 18 - Pomoc społeczna.  Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 42).

 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 10.10.2018
Data udostępnienia: 10.10.2018


Wykonawcy

 
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert w odniesieniu do poniżej wskazanych części

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:

Część 12 - Usługi opiekuńcze.  Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 40).


Część 23 - 
część 23 – Wspieranie osób niepełnosprawnych i w wieku emerytalnym.  Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 41).

 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.09.2018
Data udostępnienia: 18.09.2018


Wykonawcy

 
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert w odniesieniu do poniżej wskazanych części

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:

Część 5 - Reklama i PR. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 36).

Część 9 - Sport Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 37).

Część 11 - Wspieranie uczenia się przez całe życie. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 38).

Część 19 - Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 39).
 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 07.09.2018
Data udostępnienia: 07.09.2018


Wykonawcy

 
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert w odniesieniu do poniżej wskazanych części

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:

Część 4 - Marketing. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 27).

Część 8 - Finanse i bankowość. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 28).

Część 10 - Turystyka. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 29).

Część 13 - Budownictwo, logistyka i transport. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 30).

Część 17 - Ochrona i promocja zdrowia. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 31).

Część 21 -  Kultura, sztuka, ochrona dóbr .... Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 32).

Część 24 -  Wspieranie osób niepełnosprawnych .... Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 33).

 Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 93 ust. 3 Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do następujących części:

Część 2 - Handel. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 34).

Część 22 - Rodzina, macierzyństwo i rodzicielstwo  Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 35).

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 06.09.2018
Data udostępnienia: 06.09.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:

Część 6 - IT. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 24).

Część 7 - Telekomunikacja. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 25).

Część 15 - Przemysł mody i innowacyjnych tekstyliów. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 26).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 30.08.2018
Data udostępnienia: 30.08.2018Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i decyzji o wyborze oferty najkorzystniejszej w odniesieniu do części zamówienia nr 2, 5, 10 i 24

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie art. 7 ust. 3 i art. 181 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579 t.j. z późn. zm) unieważnia przeprowadzoną czynność oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do części nr 2, 5, 10 i 24 przedmiotowego postępowania. Szczegóły decyzji w załączeniu (patrz Załącznik nr 23).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 23.08.2018
Data udostępnienia: 23.08.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty w odniesieniu do następujących części:
1.Ochrona środowiska naturalnego. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 18).
2. Handel. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 19).
5.Reklama i public relations. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 19).
10.Turystyka. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 20).
16Rolnictwo i produkcja artykułów spożywczych. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 21).
24.Promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej /.../. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 22).
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 16.08.2018
Data udostępnienia: 16.08.2018


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 92 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 17).  

Informacje zmodyfikował
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza 
Data wytworzenia: 09.07.2018
Data udostępnienia: 09.07.2018

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 8.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 16). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 05.07.2018 
Data udostępnienia: 05.07.2018    

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 7.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 15). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 04.07.2018 
Data udostępnienia: 04.07.2018    

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 6.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 14). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 02.07.2018 
Data udostępnienia: 02.07.2018   


Wykonawcy

Informacja uzupełniająca. Stanowisko MEN w odniesieniu do wymogów wobec IC

W uzupełnieniu do odpowiedzi nr 1  opublikowanej w zestawie nr 2 - w załączeniu (załącznik nr 13) przedstawiamy stanowisko Ministerstwa Edukacji Narodowej w przedmiotowej kwestii.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.06.2018 
Data udostępnienia: 27.06.2018   


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 5.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 12). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.06.2018 
Data udostępnienia: 26.06.2018    


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 11). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.06.2018 
Data udostępnienia: 26.06.2018       

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 10). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 21.06.2018 
Data udostępnienia: 21.06.2018      

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia. Przesunięcie terminu składania ofert.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6). 
Publikujemy jednocześnie zmodyfikowany  SIWZ ,formularz ofertowy, Opis Przedmiotu Zamówienia, Projekt umowy, dwa załączniki nr 3 do OPZ - zawierające listę kwalifikacji   zgłoszonych  do ZRK oraz tych które mają, w najbliższym czasie być zgłoszone do ZRK - w wersji skompresowanej) (załącznik nr 7) oraz  modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 8).
 
Jednocześnie, zgodnie z ust 3a artykułu przywołanego na wstępie - zamawiający publikuje informację dot. zebrania przedofertowego Wykonawców które odbyło się 11.06.2018 r. (patrz załącznik nr 9) 
 
 
W związku z dokonanymi modyfikacjami - Zamawiający  zdecydował o przesunięciu terminu składania ofert.
 
 
Nowy termin składania ofert upływa w dniu 9 lipca 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.06.2018      
Data udostępnienia: 19.06.2018   


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ i ogłoszenia

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
Publikujemy jednocześnie zmodyfikowany  SIWZ oraz formularz ofertowy i projektu umowy - w wersji skompresowanej) (załącznik nr 4) oraz  modyfikację ogłoszenia o zamówieniu (załącznik nr 5).
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 08.06.2018     

 

Data udostępnienia: 08.06.2018      


Wykonawcy


Informacja o zwołaniu zebrania wykonawców 

 

Zgodnie z art. 38 ust 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2017.1479) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający informuje o zwołaniu zebrania wszystkich wykonawców w celu wyjaśnienia wątpliwości dotyczących treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Zebranie odbędzie się w dniu 11.06.2018 (pon.) od godz. 10:00, w Warszawie przy ul. Ogrodowej 58 (Centrum Biznesowe), IV p. sala Londyn-Neapol.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-06-05
Data udostępnienia:2018-06-05
Data modyfikacji: 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,

 

Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

 

Opracowywanie 120 opisów kwalifikacji rynkowych i potrzebnych społecznie wraz z narzędziami walidacji oraz rozwiązaniami w obszarze wewnętrznego systemu zapewniania jakości nadawania kwalifikacji

(w podziale na 24 części)

 

   Znak sprawy: IBE/19/2018

 

Termin składania ofert upływa w dniu 2 lipca 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Katarzyna Mikulska-Kędzierska

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia:2018-05-30

Data udostępnienia:2018-05-30

 

Załączniki:
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ.pdf)03. Pytania i odpowiedzi. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ[2018-06-08]239 Kb
Pobierz plik (SIWZ_Formularz ofertowy i projekt umowy. 07.06.2018.zip)04. SIWZ_Formularz ofertowy i projekt umowy. 07.06.2018[2018-06-08]421 Kb
Pobierz plik (Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu.pdf)05. Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu[2018-06-08]80 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi. Zestaw 2. Modyfikacja SIWZ.Przesuniecie terminu skladania )06. Pytania i odpowiedzi. Zestaw 2. Modyfikacja SIWZ.Przesuniecie terminu sklada[2018-06-19]754 Kb
Pobierz plik (SIWZ i zmodyfikowane załączniki _ ver. 18.06.2018.zip)07. SIWZ i zmodyfikowane załączniki _ ver. 18.06.2018[2018-06-19]642 Kb
Pobierz plik (Zmiana nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu.pdf)08. Zmiana nr 2 Ogłoszenia o zamówieniu[2018-06-19]84 Kb
Pobierz plik (Inoformacja dot. zebrania przedofertowego WYkonawców.docx)09. Informacja dot. zebrania przedofertowego Wykonawców[2018-06-19]17 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi. Zestaw 3..pdf)10. Pytania i odpowiedzi. Zestaw 3.[2018-06-21]447 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi. Zestaw 4..pdf)11. Pytania i odpowiedzi. Zestaw 4.[2018-06-26]87 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi. Zestaw 5..pdf)12.Pytania i odpowiedzi. Zestaw 5.[2018-06-26]111 Kb
Pobierz plik (Pismo z MEN_złożenie wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifikacji )13. Pismo z MEN_złożenie wniosku o nadanie uprawnień do certyfikowania kwalifika[2018-06-27]88 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi. Zestaw 6..pdf)14. Pytania i odpowiedzi. Zestaw 6.[2018-07-02]62 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi. Zestaw 7..pdf)15. Pytania i odpowiedzi. Zestaw 7.[2018-07-04]49 Kb
Pobierz plik (Pytania i odpowiedzi. Zestaw 8..pdf)15. Pytania i odpowiedzi. Zestaw 8.[2018-07-05]45 Kb
Pobierz plik (Zestawienie informacji z otwarcia ofert_z podziałem na części.pdf)17. Zestawienie informacji z otwarcia ofert z podziałem na części[2018-07-09]493 Kb
Pobierz plik (1. Rozstrzygnięcie - PWC.pdf)18. Rozstrzygnięcie - Część 1[2018-08-16]540 Kb
Pobierz plik (2. Rozstrzygnięcie - Szkoła Górska.pdf)19. Rozstrzygnięcie - Część 2[2018-08-16]406 Kb
Pobierz plik (5. Rozstrzygnięcie - Szkoła Górska.pdf)19. Rozstrzygnięcie - część 5[2018-08-16]520 Kb
Pobierz plik (10. Rozstrzygnięcie - PWC.pdf)20. Rozstrzygnięcie - Część 10[2018-08-16]591 Kb
Pobierz plik (16. Rozstrzygnięcie - PWC.pdf)21. Rozstrzygnięcie - Część 16[2018-08-16]406 Kb
Pobierz plik (24. Rozstrzygnięcie - Fundacja VCC.pdf)22. Rozstrzygnięcie - Część 24[2018-08-16]543 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i decyzji o wyborze oferty najkorz)23. Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i decyzji o wyborze[2018-08-23]28 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej - częś)24. Rozstrzygniecie - Część 6 [2018-08-30]58 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej - częś)25. Rozstrzygnięcie - Część 7 [2018-08-30]55 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny oferty i wyborze oferty najkorzystniejszej - częś)26. rozstrzygnięcie - Część 15[2018-08-30]57 Kb
Pobierz plik (4. Rozstrzygnięcie - marketing. AlphaLeonis.pdf)27. Rozstrzygnięcie - marketing. AlphaLeonis[2018-09-06]196 Kb
Pobierz plik (8. Rozstrzygnięcie - finanse i bankowość.WIB.pdf)28. Rozstrzygnięcie - finanse i bankowość.WIB[2018-09-06]46 Kb
Pobierz plik (10.A Rozstrzygnięcie - PWC.pdf)29. Rozstrzygnięcie - PWC[2018-09-06]196 Kb
Pobierz plik (13. Rozstrzygnięcie - Europartner.pdf)30. Rozstrzygnięcie - Europartner[2018-09-06]56 Kb
Pobierz plik (17. Rozstrzygnięcie - SWPS.pdf)31. Rozstrzygnięcie - SWPS[2018-09-06]346 Kb
Pobierz plik (21. Rozstrzygnięcie - PZMotorowodny.pdf)32. Rozstrzygnięcie - PZMotorowodny[2018-09-06]215 Kb
Pobierz plik (24. Rozstrzygnięcie - promocja zatrudnienia.VCC.pdf)33. Rozstrzygnięcie - promocja zatrudnienia.VCC[2018-09-06]197 Kb
Pobierz plik (2. Rozstrzygnięcie - Handel_Unieważnienie..pdf)34. Rozstrzygnięcie - Handel_Unieważnienie.[2018-09-06]177 Kb
Pobierz plik (22. Rozstrzygnięcie - rodzina, macierzyństwo_Unieważnienie.doc.pdf)35. Rozstrzygnięcie - rodzina, macierzyństwo_Unieważnienie[2018-09-06]180 Kb
Pobierz plik (5. Rozstrzygnięcie - Fundacja VCC.pdf)36. Rozstrzygnięcie - Fundacja VCC[2018-09-07]194 Kb
Pobierz plik (9. Rozstrzygnięcie - SWPS.pdf)37. Rozstrzygnięcie - SWPS[2018-09-07]210 Kb
Pobierz plik (11. Rozstrzygnięcie - SWPS.pdf)38. Rozstrzygnięcie - SWPS[2018-09-07]217 Kb
Pobierz plik (19. Rozstrzygnięcie - SWPS.pdf)39. Rozstrzygnięcie - SWPS[2018-09-07]49 Kb
Pobierz plik (12. Rozstrzygnięcie - PWC.pdf)40. Rozstrzygnięcie - PWC[2018-09-18]350 Kb
Pobierz plik (23. Rozstrzygnięcie - Widzialni.pdf)41. Rozstrzygnięcie - Widzialni[2018-09-18]1865 Kb
Pobierz plik (18. Rozstrzygnięcie - Pro.pl.pdf)42. Rozstrzygnięcie. Część nr 18[2018-10-10]56 Kb
Pobierz plik (3. Rozstrzygnięcie - VCC.pdf)43. Rozstrzygnięcie - VCC[2018-10-17]283 Kb
Pobierz plik (14. Rozstrzygnięcie - VCC.pdf)44. Rozstrzygnięcie - VCC[2018-10-18]282 Kb
Pobierz plik (20. Rozstrzygnięcie - VCC.pdf)45. Rozstrzygnięcie - VCC[2018-10-18]135 Kb
Pobierz plik (20. Rozstrzygnięcie - Pro.pl.pdf)46. Rozstrzygnięcie - część 20 - Pro.pl[2019-01-11]67 Kb
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)Ogłoszenie o zamówieniu - załącznik nr 1[2018-05-30]644 Kb
Pobierz plik (SIWZ + Załączniki - opracowanie 120 opisów kwalifikacji w podziale na 24 części.)SIWZ + załączniki 120 opisów kwalifikacji[2018-05-30]1344 Kb

Dodatkowe informacje