Przygotowanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w sieci reklamowej wiodącej w Polsce wyszukiwarki internetowej, oraz w mediach społecznościowych na profilach Zamawiającego, dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji.

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 01.10.2018  

 

Data udostępnienia: 01.10.2018   


 

Wykonawcy

  


Zawiadomienie o  unieważnieniu decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zamawiający  informuje o unieważnieniu poniższej decyzji o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 26.09.2018  

Data udostępnienia: 26.09.2018 

 

 

 


Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 03.08.2018  

 

 

Data udostępnienia: 03.08.2018  

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 03.07.2018
Data udostępnienia: 03.07.2018


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4). 
 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 28.06.2018    

 

Data udostępnienia: 28.06.2018  

Wykonawcy

Szanowni Państwo,

Z racji tego, że pierwotnie  załączono do niniejszej publikacji, nieprawidłowe załączniki (załączniki zostały już skorygowane, w razie problemów prosimy o wyczyszczenie Cache w przeglądarce), Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy pzp dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. (modyfikacja ogłoszenia - załącznik nr 3)

 

Nowy termin składania ofert to 03.07. 2018 godz. 12: 00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-06-22
Data udostępnienia:2018-06-22
Data modyfikacji:


 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

 Przedmiotem zamówienia jest przygotowywanie i przeprowadzenie kampanii informacyjno-promocyjnych w sieci reklamowej wiodącej w Polsce wyszukiwarki internetowej, oraz w mediach społecznościowych na profilach Zamawiającego, dotyczących Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji

Znak sprawy: IBE/20/2018

 
                 

Termin składania ofert upływa w dniu 02.07.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-06-21
Data udostępnienia:2018-06-21
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje