Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-promocyjnych - II przetarg.

Wykonawcy

 
 
Informacja o unieważnieniu postępowania 


Mając na względzie zapisy art. 93 ust. 1 pkt. 4 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym unieważnia przedmiotowe postępowanie. Szczegóły decyzji w załączniku nr 6.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 02.08.2018
Data udostępnienia: 02.08.2018

 


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 16.07.2018
Data udostępnienia: 16.07.2018

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi oraz wnioskowane logotypy projektów w wersji wektorowej (patrz załącznik 4). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 1.07.2018 

 

Data udostępnienia: 11.07.2018   


 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje kolejny zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 06.07.2018 
Data udostępnienia: 06.07.2018   


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Opracowanie projektów graficznych, wykonanie oraz dostawa materiałów seminaryjnych i materiałów informacyjno-promocyjnych - II przetarg. 

Znak sprawy: IBE/22/2018

 
                

Termin składania ofert upływa w dniu 16.07.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy SIWZ wraz załącznikami  (w wersji spakowanej) oraz treść opublikowanego ogłoszenia.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-07-03
Data udostępnienia:2018-07-03
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje