Realizacji działań public relations mających na celu upowszechnienie idei i rezultatów projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz stworzenie wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych jako eksperta projektu

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 07.11.2018 

Data udostępnienia: 07.11.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 7).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 27.08.2018
Data udostępnienia: 27.08.2018

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 24.08.2018 
Data udostępnienia: 24.08.2018 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 23.08.2018 
Data udostępnienia: 23.08.2018 Wykonawcy

Zmiana terminu składania ofert 

Zamawiający zdecydował o zmianie terminu składania ofert. Szczegóły w załączonym piśmie (załącznik nr 3). 
Zmiana ogłoszenia o zamówieniu stanowi załącznik nr 4. 
 
Nowy termin składania ofert upływa w dniu 27 sierpnia 2018 o godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12.30.
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 14.08.2018  

 

Data udostępnienia: 14.08.2018 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Realizacji działań public relations mających na celu upowszechnienie idei  i rezultatów projektu Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji oraz stworzenie wizerunku Instytutu Badań Edukacyjnych jako eksperta projektu 

   Znak sprawy: IBE/29/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 24 sierpnia 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-08-10
Data udostępnienia:2018-08-10

Dodatkowe informacje