Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem).


Wykonawcy

  

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 19.12.2018  

Data udostępnienia:19.12.2018 


Wykonawcy

Zmiana terminu składania ofert

Ze względu na to że 12.11.2018 został ustanowiony dniem wolnym od pracy, Zamawiający przesuwa termin składania ofert na dzień 14.11.2018 godz. 12.00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.  W załączeniu treść ogłoszenia wysłanego do publikatora (Załącznik nr 4).


W trybie art. 38 ust. 4 Zamawiający dokonuje zmiany treści pkt. 2.2 i 2.5 Opisu przedmiotu zamówienia. OPZ został również uzupełniony o aneks zawierający wytyczne dot. transkrypcji. (Zmodyfikowany OPZ stanowi załącznik nr 5.


  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 30.10.2018 

 

Data udostępnienia: 30.10.2018 


 


Wykonawcy

Sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający niniejszym publikuje sprostowanie do ogłoszenia o zamówieniu. (Załącznik nr 3).

  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.10.2018 
Data udostępnienia: 19.10.2018 


Wykonawcy

Sprostowanie terminu składania ofert 

Zamawiający niniejszym dokonuje sprostowania terminu składania ofert zawartego w SIWZ spakowanym w plik nr 02.

Prawidłowa data składania ofert, zgodnie z treścią ogłoszenia to 12 listopada 2018 roku.  

  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 09.10.2018  

 

Data udostępnienia: 09.10.2018 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu sektorowej ramy kwalifikacji dla sektora przemysłu chemicznego w Polsce (SRK Chem).

   Znak sprawy: IBE/41/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 12 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-10-09
Data udostępnienia:2018-10-09
Data modyfikacji:

Dodatkowe informacje