Druk i dystrybucja publikacji IBE

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 05.12.2018  

Data udostępnienia: 05.12.2018 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 7).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  

 

 

Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 14.11.2018
Data udostępnienia: 14.11.2018

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi. Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji w zakresie § 10 ust. 11 SIWZ i Część A.I.4 OPZ (patrz załącznik 5). 
 
 
Zamawiający publikuje jednocześnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II (patrz załącznik 6). 
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 09.11.2018 
Data udostępnienia: 09.11.2018

 Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ. Przedłużenie terminu składania ofert

 

Zamawiający  w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, niniejszym  dokonuje modyfikacjiSIWZ w zakresie specyfikacji dotyczącej druku ulotki poprzez zmianę formatu tej ulotki z B5 na A5. Szczegóły dokonanej modyfikacji w załączeniu (patrz załącznik 3). 

 

Zamawiający publikuje jednocześnie ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (patrz załącznik 4). 

 

Zamawiający, zważywszy na dokonaną zmianę SIWZ, na podstawie art. 12a ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych przesuwa termin składania ofert.

 

Nowy termin składania ofert to 14 listopada 2018 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował:  

Data wytworzenia: 08.11.2018 

 

Data udostępnienia: 08.11.2018  


 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, 
właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


                 Druk i dystrybucję publikacji Instytutu Badań Edukacyjnych.             


   Znak sprawy: IBE/33/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 9 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-10-31
Data udostępnienia:2018-10-31

Dodatkowe informacje