Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze rolnictwa

Wykonawcy

Sprostowanie treści ogłoszenia

Zamawiający, dokonuje niniejszym uzupełnienia treści  ogłoszenia o zamówieniu - dopisując w informacjach dodatkowych  klauzule dot. RODO.  Szczegóły w załączniku nr 3. 

  

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 16.11.2018   

Data udostępnienia: 16.11.2018 Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze rolnictwa    

 

Znak sprawy: IBE/45/2018


Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopada 2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2018-11-09
Data udostępnienia:2018-11-09

Dodatkowe informacje