Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 20 części.


      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert
- CZĘŚCI: 12,13

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 12 w załączniku (patrz załącznik 22).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 13 w załączniku (patrz załącznik 23).

 


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 05.02.2019  

Data udostępnienia: 05.02.2019 


Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert
- CZĘŚCI: 2, 3, 10, 11, 14

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 2 w załączniku (patrz załącznik 17).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 3 w załączniku (patrz załącznik 18).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 10 w załączniku (patrz załącznik 19).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 11 w załączniku (patrz załącznik 20).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 14  w załączniku (patrz załącznik 21).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 30.01.2019  

Data udostępnienia: 30.01.2019 

 


Wykonawcy

 

  

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania w odniesieniu do części 8

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części nr 8 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 16).

 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

 

Data wytworzenia: 21.01.2019  

 

Data udostępnienia:21.01.2019 

 

 


Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert
- CZĘŚCI: 1, 4, 5, 6, 7, 9, 15, 16, 18, 20

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 1 w załączniku (patrz załącznik 06).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 4 w załączniku (patrz załącznik 07).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 5 w załączniku (patrz załącznik 08).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 6 w załączniku (patrz załącznik 09).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 7  w załączniku (patrz załącznik 10).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 9 w załączniku (patrz załącznik 11).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 15 w załączniku (patrz załącznik 12).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 16 w załączniku (patrz załącznik 13).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 18 w załączniku (patrz załącznik 14).

Szczegóły decyzji zamawiającego w odniesieniu do Części 20 w załączniku (patrz załącznik 15).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 21.01.2019  

 

Data udostępnienia: 21.01.2019 

 


Informacje zmodyfikował

Wykonawcy

  

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania w odniesieniu do części 17 i 19.

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 Zamawiający  informuje o unieważnieniu postępowania w odniesieniu do części nr 17 i 19 na podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 ustawy pzp. Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 19.12.2018  

Data udostępnienia:19.12.2018 


 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 04).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 

 

 

 

Data wytworzenia: 18.12.2018
Data udostępnienia: 18.12.2018


 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi. 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje modyfikacji w § 14 SIWZ w zakresie liczenia punktów w kryterium ,,Okres udzielenia gwarancji" w odniesieniu do części nr 12 i nr 16 oraz dokonuje drobnej modyfikacji w zakresie projektu umowy stanowiącego załącznik nr 5 do SIWZ. Nowa wersja SIWZ stanowi załącznik nr 1 do Odpowiedzi na pytania, a nowa wersja projektu umowy stanowi załącznik nr 2 do Odpowiedzi na pytania.

Odpowiedzi na pytania wraz z załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 03). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 14.12.2018 

 

Data udostępnienia: 14.12.2018


 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:


Dostawa fabrycznie nowego, nieużywanego sprzętu komputerowego, akcesoriów i oprogramowania w podziale na 20 części.

Znak sprawy: IBE/34/2018

 
                 

Termin składania ofert upływa w dniu 18.12.2018 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2018-12-10
Data udostępnienia:2018-12-10
Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2018.12.10]294 Kb
Pobierz plik (SIWZ+Załączniki - Sprzęt komputerowy.zip)02. SIWZ+Załączniki - Sprzęt komputerowy[2018.12.10]546 Kb
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ.zip)03. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ[2018.12.14]228 Kb
Pobierz plik (Zbiorcze zestawienie złożonych ofert w podziale na części.pdf)04. Zbiorcze zestawienie złożonych ofert w podziale na części[2018.12.18]211 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 17 i 19.pdf)05. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - część 17 i 19[2018.12.19]27 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.1.)06. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 1 [2019.01.21]47 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.4.)07. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 4[2019.01.21]45 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.5.)08. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 5[2019.01.21]47 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.6.)09. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 6[2019.01.21]50 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.7.)10. Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert - CZĘŚĆ 7[2019.01.21]48 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.9.)11. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 9[2019.01.21]47 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.15)12. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 15[2019.01.21]50 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.16)13. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 16[2019.01.21]47 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.18)14. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 18[2019.01.21]48 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.20)15. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 20[2019.01.21]45 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o  unieważnieniu postępowania - CZ.8.pdf)16. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania - CZ.8[2019.01.21]45 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.2.)17. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 2[2019.01.30]61 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.3.)18. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 3[2019.01.30]51 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.10)19. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 10[2019.01.30]45 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.11)20. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 11[2019.01.30]45 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ.14)21. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 14[2019.01.30]47 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ. 1)22. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 12[2019.02.05]104 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o wynikach oceny ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej - CZ. 1)23. Zawiadomienie o wynikach oceny ofert - CZĘŚĆ 13[2019.02.05]106 Kb

Dodatkowe informacje