Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa i energetyki

 

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 10.04.2019  

 

Data udostępnienia: 10.04.2019 

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 8).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 

 

 


Data wytworzenia: 26.03.2019
Data udostępnienia: 26.03.2019

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a  ustawy, niniejszym publikuje czwarty zestaw odpowiedzi. 

Odpowiedzi na pytania  (patrz załącznik nr 07). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 21.03.2019 

 

 

Data udostępnienia: 21.03.2019

 


Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

 

Szanowni Państwo,
 
 w związku z wnioskami Wykonawców, które wpłynęły do Zamawiającego  o przedłużenie terminu składania ofert w przedmiotowym postępowaniu ze względu na konieczność uwzględnienia przy przygotowaniu ofert odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego na poniższe pytania, Zamawiający postanowił dokonać modyfikacji terminu składania ofert. 
 

Nowy termin składania ofert to 26.03.2019 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert  nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Treść Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia w załączeniu (patrz załącznik nr 06).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 20.03.2019
Data udostępnienia: 20.03.2019

 
 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a  ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi. 

Odpowiedzi na pytania  (patrz załącznik nr 05). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.03.2019 

 

Data udostępnienia: 19.03.2019

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi. 

Odpowiedzi na pytania  (patrz załącznik nr 04). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 19.03.2019 
Data udostępnienia: 19.03.2019

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi. 

Odpowiedzi na pytania  (patrz załącznik nr 03). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.03.2019 

 

Data udostępnienia: 18.03.2019


 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

 Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze górnictwa i energetyki

 

Znak sprawy: IBE/13/2019

 
                  

Termin składania ofert upływa w dniu 22.03.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-03-12
Data udostępnienia: 2019-03-12

Dodatkowe informacje