Wykonanie projektu Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora (SRKG) górnictwa

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 05)
.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 12.06.2019   

Data udostępnienia: 12.06.2019Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1. Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust 1 i 2 oraz 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych,  w załączeniu Zamawiający przedstawia pytania i odpowiedzi, oraz wynikające z nich modyfikacje SIWZ. (patrz załącznik nr 4)


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 22.05.2019

 

Data udostępnienia: 22.05.2019


Wykonawcy

Publikacja ogłoszenia o zmianie terminu składania ofert

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych,  w związku z koniecznością dokonania zamian w dokumentacji postępowania,  Zamawiający dokonał przesunięcia terminu składania ofert. Ogłoszenie opublikowane w TED stanowi załącznik nr 3.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 22.05.2019

 

Data udostępnienia: 22.05.2019


Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych,  w związku z koniecznością dokonania zamian w dokumentacji postępowania,  Zamawiający dokonuje  niniejszym przesunięcia terminu składania ofert.

W związku z przesunięciem ulegną zmianie terminy wykonania zamówienia, szczegóły zmian zostaną opublikowane w najbliższych dniach, wraz z odpowiedziami na pytania Wykonawców.

Nowy termin składania ofert to 10.06.2019 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:30.


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 21.05.2019
Data udostępnienia: 21.05.2019Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Wykonanie projektu

Sektorowej Ramy Kwalifikacji dla sektora (SRKG) górnictwa

 

 

   Znak sprawy: IBE/16/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 24 maja 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-04-23
Data udostępnienia:2019-04-23

Dodatkowe informacje