Usługa polegająca na rekrutacji respondentów do badań jakościowych wraz z wynajmem sal fokusowych.

 
Zawiadomienie o unieważnienie postępowania 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07)
.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 02.07.2019 r. 

Data udostępnienia: 02.07.2019 r. 

................................................................................................................................................................................
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 6).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
 
Data wytworzenia: 28.05.2019 r.
Data udostępnienia: 28.05.2019 r. 
................................................................................................................................................................................

Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający dokonuje  przesunięcia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 28.05.2019 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 22.05.2019
Data udostępnienia: 22.05.2019
 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi. 
 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2 - znajduje się w pliku skompresowanym (patrz załącznik nr 05). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 22.05.2019
Data udostępnienia: 22.05.2019
..................................................................................................................................................................

Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający dokonuje  przesunięcia terminu składania ofert.

Nowy termin składania ofert to 24.05.2019 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 20.05.2019
Data udostępnienia: 20.05.2019
 

 ...............................................................................................................................................................................

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi. 

Jednocześnie Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje modyfikacji formularza ofertowego - załącznik nr 6 do SIWZ. 


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1 znajduje się w pliku w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 03). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 20.05.2019
Data udostępnienia: 20.05.2019
 

Wykonawcy

 Modyfikacja SIWZ

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ poprzez dodanie zapisu odnośnie wliczenia przez Wykonawcę w cenę jednostkową brutto zamówienia wynagrodzeń dla uczestników badań.

Zamawiający niniejszym publikuje nową wersję Formularza ofertowego (patrz załącznik nr 03 - plik skompresowany). 

  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 20.05.2019 
Data udostępnienia: 20.05.2019 

................................................................................................................................................................................

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Usługa polegająca na rekrutacji respondentów do badań jakościowych wraz z wynajmem sal fokusowych. 


Znak sprawy: IBE/23/2019

 
                   

Termin składania ofert upływa w dniu 22.05.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-05-14
Data udostępnienia: 2019-05-14

Dodatkowe informacje