Badanie oceny funkcjonowania kwalifikacji w 2 sektorach - Badanie Sektorowe II - Badania Ilościowe.

  • Drukuj

Wykonawcy

      Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 31.07.2019  

Data udostępnienia: 31.07.2019 

 


 Wykonawcy
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 6).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza  
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 10.07.2019
Data udostępnienia: 10.07.2019

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 05). 

  Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z udzielonymi odpowiedziami i związanymi z nimi modyfikacjami siwz zamawiający niniejszym modyfikuje termin składania ofert.

 Nowy termin składania ofert to 10 lipca 2019 godz. 10.00.  Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 10.30. 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 04.07.2019 
Data udostępnienia: 04.07.2019 


 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2. Modyfikacja SIWZ. Przesunięcie terminu składania ofert


Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 04). 

  Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) Prawo zamówień publicznych w zawiązku z udzielonymi odpowiedziami i związanymi z nimi modyfikacjami siwz zamawiający niniejszym modyfikuje termin składania ofert.

 Nowy termin składania ofert to 05 lipca 2019 godz. 12.00.  Otwarcie odbędzie się w tym samym dniu o godz. 12.30. 

 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 28.06.2019 
Data udostępnienia: 28.06.2019 


 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi. 

Odpowiedzi na pytania  (patrz załącznik nr 03). 
 
  
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 26.06.2019 
Data udostępnienia: 26.06.2019


Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Badanie oceny funkcjonowania kwalifikacji w 2 sektorach - Badanie Sektorowe II - Badania Ilościowe.

 

 

   Znak sprawy: IBE/18/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 03 lipca 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-05-29
Data udostępnienia:2019-05-29