Opracowanie aplikacji internetowej do gromadzenia, monitorowania i sprawozdawczości dla IC/PZZJ

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 

Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.     

Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 02.07.2019   

 

Data udostępnienia: 02.07.2019 


Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 6).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza    
Informacje zmodyfikował 

 


Data wytworzenia: 14.06.2019
Data udostępnienia: 14.06.2019


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.   

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 11.06.2019   

Data udostępnienia: 11.06.2019  Szanowni Państwo,

W związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi problemów z prawidłowym otwarciem załącznika nr 4, Zamawiający informuje, że zamieszcza przeredagowany "wykaz podobnych zamówień"- stanowiący załącznik nr 4 do SIWZ. 


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.   

 

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).


Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 

Data wytworzenia: 10.06.2019   

Data udostępnienia: 10.06.2019  Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:

Opracowanie aplikacji internetowej do gromadzenia, monitorowania i sprawozdawczości dla IC/PZZJ

 Znak sprawy: IBE/26/2019

 
                   

Termin składania ofert upływa w dniu 14.06.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-06-05
Data udostępnienia: 2019-06-05

Dodatkowe informacje