Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego – IV postępowanie

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania 
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 04)
.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 28.10.2019

Data udostępnienia: 28.10.2019


Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ

Zamawiający dokonuje modyfikacji Opisu przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5 do SIWZ.  Wersja z naniesionymi zmianami stanowi załącznik nr 03.  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował:  

Data wytworzenia: 25.09.2019

Data udostępnienia: 25.09.2019


 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Opracowywanie opisów syntetycznych charakterystyk kwalifikacji pełnych właściwych dla szkolnictwa wyższego – IV postępowanie

 

 

   Znak sprawy: IBE/40/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 25 października 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Dodatkowe informacje