Przeprowadzenie terenowej realizacji badania ilościowego ,,Uczenie się dorosłych Polaków''

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 04). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 06.11.2019
Data udostępnienia: 06.11.2019

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). 

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

 

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował 
Data wytworzenia: 18.10.2019
Data udostępnienia: 18.10.2019


Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Przeprowadzenie terenowej realizacji badania ilościowego ,,Uczenie się dorosłych Polaków''

 

 

   Znak sprawy: IBE/42/2019

 

Termin składania ofert upływa w dniu 19 listopad 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

 

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/) 

 

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-10-16
Data udostępnienia:2019-10-16
Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2019-10-16]117 Kb
Pobierz plik (02. SIWZ + załączniki.zip)02. SIWZ + załączniki[2019-10-16]604 Kb
Pobierz plik (03. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.pdf)03. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1[2019-10-18]28 Kb
Pobierz plik (Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2.pdf)04. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2[ ]105 Kb

Dodatkowe informacje