Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego PISA 2021

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Realizacja terenowa badania pilotażowego i głównego PISA 2021

 Znak sprawy: IBE/49/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 06 grudnia 2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Załączniki:
Pobierz plik (Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[05-11-2019]175 Kb
Pobierz plik (SIWZ z załącznikami.zip)02. SIWZ + Załączniki - PISA 2021[05-11-2019]324 Kb

Dodatkowe informacje