Remont pomieszczenia na salę do badań fokusowych wraz z dostawą i instalacją sprzętu audio – video

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 
 

Remont pomieszczenia na salę do badań fokusowych wraz

z dostawą i instalacją sprzętu audio – video

Znak sprawy: IBE/46/2019

 
                       

Termin składania ofert upływa w dniu 21.11.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Data wytworzenia: 2019-11-05
Data udostępnienia: 2019-11-05
Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01.Ogłoszenie o zamówieniu[2019-11-05]209 Kb
Pobierz plik (SIWZ + załączniki fokusownia.zip)02. SIWZ + załączniki fokusownia[2019-11-05]2093 Kb

Dodatkowe informacje