Aplikacja dla uprzywilejowanych użytkowników - Aktywne Formularze ( II postępowanie)

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 3). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 29.11.2019
Data udostępnienia: 29.11.2019

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Aplikacja dla uprzywilejowanych użytkowników - Aktywne Formularze (II postępowanie)

Znak sprawy: IBE/52/2019

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 29.11.2019 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-11-21
Data udostępnienia:2019-11-21

 

Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[2019-11-21]204 Kb
Pobierz plik (SIWZ + załączniki.zip)02. SIWZ + załączniki aktywne formularze[2019-11-21]456 Kb
Pobierz plik (Zestawienie z otwarcia ofert.pdf)03. Zestawienie otrzymanych ofert[2019-11-29]214 Kb

Dodatkowe informacje