Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC)

 

 

Wykonawcy 

 

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
                                              
 
Szanowni Państwo,
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania. Szczegóły decyzji Zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 8).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 28.01.2020
Data udostępnienia: 28.01.2020

 


 

 

Wykonawcy

 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 7). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 15.01.2020
Data udostępnienia: 15.01.2020

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 06). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 14.01.2020
Data udostępnienia: 14.01.2020

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 05). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 13.01.2020
Data udostępnienia: 13.01.2020

Wykonawcy

 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

 

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 04). 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 02.01.2020
Data udostępnienia: 02.01.2020

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz.1986 z późn. zm.) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). Odpowiedzi stanowią jednocześnie modyfikację SIWZ na podstawie ust. 4 przywołanego wyżej artykkułu ustawy pzp.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 31.12.2019
Data udostępnienia: 31.12.2019
 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych, działając w imieniu i na rzecz Ministerstwa Edukacji Narodowej, al. J.Ch. Szucha 25, 00-918 Warszawa, ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej powyżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC)

 Znak sprawy: IBE/54/2019

Termin składania ofert upływa w dniu 15 stycznia 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Oferty należy składać za pośrednictwem miniPortalu Urzędu Zamówień Publicznych (https://miniportal.uzp.gov.pl/

 Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w bazie TED, (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2019-12-13
Data udostępnienia: 2019-12-13

Dodatkowe informacje