Stworzenie animacji filmowych upowszechniających Katalog Metod Walidacji, Bazę Dobrych Praktyk i Moje Portfolio

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 09).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 24.02.2020

Data udostępnienia: 24.02.2020


 

Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 08). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 16.01.2020
 Data udostępnienia: 16.01.2020

 

Wykonawcy 

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3. 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 7).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia:15.01.2020

Data udostępnienia: 15.01.2020 

.............................................................................................................................................................................

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
 
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
 
Data wytworzenia:08.01.2020

Data udostępnienia: 08.01.2020

............................................................................................................................................................................ 

Wykonawcy

Modyfikacja SIWZ oraz przesunięcie terminu składania ofert

Zgodnie z art. 38 ust 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych Zamawiający dokonuje zmian w § 14 Ad. 2 a) a) ii) SIWZ  (patrz załącznik nr 04).

 

Zgodnie z art. 38 ust 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych, w związku z powyższymi modyfikacjami SIWZ,  Zamawiający dokonuje  zmaiany ogłoszenia o zamówieniu publicznym poprzez przesunięcie terminu składania ofert (patrz załącznik nr 05).

Termin składania ofert upływa w dniu 16 stycznia 2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:03.01.2020

Data udostępnienia: 03.01.2020

.............................................................................................................................................................................

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 20.12.2019 

Data udostępnienia: 20.12.2019

.............................................................................................................................................................................
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 221 000 euro na:
 

Stworzenie animacji filmowych upowszechniających Katalog Metod Walidacji, Bazę Dobrych Praktyk i Moje Portfolio

Znak sprawy: IBE/48/2019

 
                    

Termin składania ofert upływa w dniu 09.01.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:2019-12-18
Data udostępnienia:2019-12-18

Dodatkowe informacje