Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze oświaty i wychowania

 

Zawiadomienie o unieważnienie postępowania 
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 1 ustawy Pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6) ustawy Pzp.
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 06)
.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 29.04.2020

Data udostępnienia:29.04.2020


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 11.03.2020
Data udostępnienia: 11.03.2020

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 04). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 03.03.2020
Data udostępnienia: 03.03.2020

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Szanowni Państwo,
 

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843) Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poniżej zamieszczamy treść skierowanych do Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami (patrz załącznik nr 03). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 02.03.2020
Data udostępnienia: 02.03.2020

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Analiza kompetencji i kwalifikacji w sektorze oświaty i wychowania

 

Znak sprawy: IBE/11/2020

                    

Termin składania ofert upływa w dniu 11.03.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-02-24
Data udostępnienia: 2020-02-24
Załączniki:
Pobierz plik (01. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf)01. Ogłoszenie o zamówieniu[24.02.2020 r.]144 Kb
Pobierz plik (03. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 1.pdf)03.Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1 [02.03.2020 r. ]42 Kb
Pobierz plik (04. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2.pdf)04. Odpowiedzi na pytania. Zestaw 2[03.03.2020 r.]35 Kb
Pobierz plik (05. Zestawienie zbiorcze złożonych ofert.pdf)05. Zestawienie zbiorcze ofert[11.03.2020]36 Kb
Pobierz plik (Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.pdf)06. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania [29.04.2020]67 Kb
Pobierz plik (SIWZ+załączniki.zip)SIWZ+załączniki[24.02.2020 r.]521 Kb

Dodatkowe informacje