IBE/10/2020 Studium wykonalności narzędzia wspomagającego doradztwo zawodowe i wspomagającego osoby w planowaniu uczenia się przez całe życie za pomocą rozwiązań sztucznej inteligencji

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania 
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Pzp,  informuje o unieważnieniu przedmiotowego postępowania na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) ustawy Pzp. 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 03)
.
 
 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 31.03.2020

Data udostępnienia: 31.03.2020

 


 

Wykonawcy
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Studium wykonalności narzędzia wspomagającego doradztwo zawodowe
i wspomagającego osoby w planowaniu uczenia się przez całe życie za pomocą rozwiązań sztucznej inteligencji

Znak sprawy: IBE/10/2020

 
                   

Termin składania ofert upływa w dniu 20.03.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-03-12
Data udostępnienia: 2020-03-12

Dodatkowe informacje