„Identyfikacja działań innowacyjnych przedsiębiorstw na rzecz uczenia się pracowników, podwyższania i potwierdzania przez nich kompetencji” – BADANIE SEKTOROWE IV - BADANIE CASE STUDY. Znak sprawy: IBE/20/2020

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej 

 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 08).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Data wytworzenia: 22.04.2020

Data udostępnienia: 22.04.2020


 

 
Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 7). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 31.03.2020
Data udostępnienia: 31.03.2020

 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 4.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje czwarty zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 27.03.2020 

Data udostępnienia: 27.03.2020


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 25.03.2020 

Data udostępnienia: 25.03.2020


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 25.03.2020 

Data udostępnienia: 25.03.2020


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1.

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 24.03.2020 

Data udostępnienia: 24.03.2020

 


 

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

„Identyfikacja działań innowacyjnych przedsiębiorstw na rzecz uczenia się pracowników, podwyższania i potwierdzania przez nich kompetencji” – BADANIE SEKTOROWE IV - BADANIE CASE STUDY.

Znak sprawy: IBE/20/2020

                    

Termin składania ofert upływa w dniu 31.03.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-03-20
Data udostępnienia: 2020-03-20

Dodatkowe informacje