„Konsultowanie opisów kwalifikacji ze środowiskiem branżowym – przygotowanie 88 recenzji w podziale na 7 części”.

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
w odniesieniu do części nr 5 i 7 zamówienia
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 5 i 7  zamówienia.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik nr 6).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 17.06.2020

Data udostępnienia: 17.06.2020

 

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
w odniesieniu do części nr 1-4 i 6 zamówienia
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty dla części nr 1-4 i 6 zamówienia.     
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik nr 5).

 Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 03.06.2020

Data udostępnienia: 03.06.2020

 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 4). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 27.04.2020
Data udostępnienia: 27.04.2020

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

 

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 

 

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 20.04.2020

Data udostępnienia: 20.04.2020

 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Konsultowanie opisów kwalifikacji ze środowiskiem branżowym – przygotowanie 88 recenzji w podziale na 7 części”.

Znak sprawy: IBE/29/2020

                    

Termin składania ofert upływa w dniu 24.04.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-04-08
Data udostępnienia: 2020-04-08

Dodatkowe informacje