Zakup i dostawa foteli biurowych, krzeseł biurowych, kontenerów podbiurkowych, biurek i szaf.

Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 6).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 15.05.2020

Data udostępnienia: 15.05.2020

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 5). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 30.04.2020
Data udostępnienia: 30.04.2020

 


Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 11c i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, w związku z awarią wewnętrznych systemów informatycznych i brakiem dostępu do BIP postanowił dokonać modyfikacji terminu składania ofert. 
 
Nowy termin składania ofert to 30.04.2020 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert  nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu (patrz załącznik 4). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 27.04.2020
Data udostępnienia: 27.04.2020

 

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 27.04.2020

Data udostępnienia: 27.04.2020

 

Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Zakup i dostawa foteli biurowych, krzeseł biurowych, kontenerów podbiurkowych, biurek i szaf."

Znak sprawy: IBE/28/2020

                    

Termin składania ofert upływa w dniu 28.04.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-04-20
Data udostępnienia: 2020-04-20

 

 

Dodatkowe informacje