Dostarczenie usług hostingowych w oparciu o chmurę

 
Wykonawcy
 
Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
 
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 8).

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 17.06.2020

Data udostępnienia: 17.06.2020

 

 

 

 


Wykonawcy

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 7). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 20.05.2020
Data udostępnienia: 20.05.2020

 

 


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 3

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1a  ustawy, niniejszym publikuje trzeci zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 6).  

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 18.05.2020

Data udostępnienia: 18.05.2020

 

 


Wykonawcy

PRZESUNIĘCIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Szanowni Państwo,
 
Zamawiający działając w oparciu o przepis art. 11c i 12a ustawy Prawo zamówień publicznych, postanowił dokonać modyfikacji terminu składania ofert. (Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia patrz załącznik nr 5)
 
Nowy termin składania ofert to 20.05.2020 r. godz. 12:00. Otwarcie ofert  nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 14.05.2020
Data udostępnienia: 14.05.2020

 


Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4).  

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 13.05.2020

Data udostępnienia: 13.05.2020

 


Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1. Modyfikacja SIWZ

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 3).  

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy PZP dokonał modyfikacji SIWZ.

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 11.05.2020

Data udostępnienia: 11.05.2020

 


Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

„Dostarczenie usług hostingowych w oparciu o chmurę"

Znak sprawy: IBE/40/2020

                    

Termin składania ofert upływa w dniu 15.05.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-05-07
Data udostępnienia: 2020-05-07

Dodatkowe informacje