IBE/44/2020 Realizacja dwóch badań jakościowych pt.“Badanie funkcjonowania PZZJ i IC oraz relacji między nimi” oraz “Badania użytkowników kwalifikacji”

 

Zawiadomienie o wynikach oceny złożonych ofert i wyborze oferty najkorzystniejszej
 
Zamawiający, zgodnie z wymogami art. 92 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych, informuje o wyborze najkorzystniejszej oferty.       
Szczegóły decyzji zamawiającego w załączniku (patrz załącznik 07).

 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza

Informacje zmodyfikował

Data wytworzenia: 16.07.2020

Data udostępnienia: 16.07.2020 


 

Wykonawcy 

Szanowni Państwo,
 
Zgodnie z wymogami art. 86 ust. 6 ustawy pzp, Zamawiający niniejszym publikuje informacje odczytane podczas sesji otwarcia ofert (patrz załącznik nr 06). 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
  
Data wytworzenia: 22.06.2020
Data udostępnienia: 22.06.2020

 


Sprostowanie
 
Zamawiający, informuje o omyłkowo zamieszczonym załączniku do SIWZ " cennik PZZJ, IZ, użytkownicy". Prawidłowy cennik szczegółowy został zamieszczony w załączniku nr 6 do SIWZ " Formularz ofertowy".
 
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia:18-06-2020
Data udostępnienia:18-06-2020

 


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 2

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy, niniejszym publikuje drugi zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 5). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 17.06.2020

Data udostępnienia: 17.06.2020

 


 

Wykonawcy

Odpowiedzi na pytania. Zestaw nr 1

Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone przez Wykonawców  w trybie art. 38 ust. 1 i 2  ustawy, niniejszym publikuje pierwszy zestaw odpowiedzi (patrz załącznik 4). 

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza

Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
 
Data wytworzenia: 16.06.2020

Data udostępnienia: 16.06.2020


 

Przesunięcie terminu składania ofert

Zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Prawo zamówień publicznych,  Zamawiający dokonuje przesunięcia terminu składania ofert. Zmiana ogłoszenia stanowi załącznik nr 03.

Termin składania ofert upływa w dniu 22.06.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 16.06.2020

Data udostępnienia: 16.06.2020

 


 

 
Szanowni Państwo,
 
Instytut Badań Edukacyjnych ogłasza postępowanie na wykonanie zamówienia, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, właściwego dla zamówień o wartości szacunkowej poniżej równowartości kwoty 214 000 euro na:
 

Realizacja dwóch badań jakościowych pt. "Badanie funkcjonowania PZZJ i IC oraz relacji między nimi" oraz "Badania użytkowników kwalifikacji"

Znak sprawy: IBE/44/2020

                    

Termin składania ofert upływa w dniu 19.06.2020 r. o godz. 12:00. Otwarcie ofert nastąpi w tym samym dniu o godz. 12:30.

Poniżej zamieszczamy treść ogłoszenia o zamówieniu które zostało w dniu dzisiejszym opublikowane w BZP (patrz załącznik nr 1) oraz  SIWZ wraz ze wszystkimi  załącznikami w wersji skompresowanej (patrz załącznik nr 2).
 
Informację wytworzył: Zbigniew Obłoza
Informację udostępnił: Zbigniew Obłoza
Informacje zmodyfikował
Data wytworzenia: 2020-06-10
Data udostępnienia: 2020-06-10
 

Dodatkowe informacje